Koncertná sezóna 2023-2024

18.12.2023 Košice, Christmas song, vianočný koncert, Evanjelický kostol, Mlynská 23

Predbežný program
1. Veni, veni, Emmanuel Latinská antifóna z 8. storočia
2. Gaudete, Gaudete Piae cantiones 1582, arr.Craig Kinsbury
3. Adeste Fideles John Francis Wade (1743)
4. O Tannenbaum (D) Ernst G.S. Ausschütz (1824)
5. The First Noel (GB) Arr. Carlsten Gerlitz 6. The Holly and the Ivy (GB) Arr. John Rutter 7. Jingle Bells (USA) James Piermont (1857), arr. Carlsten Gerlitz
8. Gdy się Chrystus rodzi (PL) Michal Mioduszewski (1948), arr. Józef Swider
9. Mizerna cicha (PL) Jakub Wrzeciono, arr. S. Nienadowski
10. Karácsonyi Bölcsődal (H) Bardos Lajos
11. Oj na ričci na Jordani (UA) Arr. Mykola Leontovyč
12. Dnešni den se veselme (CZ) Arr. Ján Cikker
13. Byla cesta (CZ) Arr. Jakub Zícha
Slovenské koledy Arr. František Prášil
14. Búvaj dieťa krásne
15. Dobrý pastier
16. Vstavajte pastieri
17. Povedzte nám pastuškovia
18. Narodzil še nám
19. Poďme bratia do Betléma Arr. Štefan Eperješi
20. Daj Boh šťastia Arr. Igor Grega

15.11.2023 Košice, vystúpenie pri príležitosti inaugurácei rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Petra Mésároša, PhD.

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute, časť Gloria
Ivan Hrušovský: Ej, hrajte, že mi hrajte
Eugen Suchoň: Aká si mi krásna

28.9.2023 Košice, Jubilejný koncert 40. výročie Collegium Technicum, Dom umenia

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute
Zdeněk Lukáš: Magna est vis veritatis, Angelum pacis Michael
Juraj Hatrík: V domu Otca mojevo
Ľubica Čekovská: Triptych (premiéra)

Norbert Bodnár: Contagio Amoris – Dotyky lásky pre sólo soprán, bas, miešaný zbor a orchester

Štátna filharmónia Košice
Jakub KLECKER, dirigent
COLLEGIUM TECHNICUM
Tatiana KANIŠÁKOVÁ, zbormajsterka
Michaela VÁRADY, soprán
Marek GURBAĽ, bas

10.9.2023 Košice, Verejný koncert pri príležitosti 40. výročia založenia zboru, Dóm sv. Alžbety

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute, časti Gloria a Agnus Dei
Zdeněk Lukáš: Magna est vis Veritatis
Zdeněk Lukáš: Angelum pacis Michael
Juraj Hatrík : V domu otca mojevo

 

© 2024 Collegium Technicum, TUKE