Koncertná sezóna 2019-2020

16.09.2019 Košice, koncertné vystúpenie pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Dome umenia v Košiciach

Program:
I. Hrušovský :   Gloria z Missa pro iuventute
Ola Gjeilo :      Northern Ligts
P. Prochádzka : Dve ľúbostné piesne
E. Suchoň :       Aká si mi krásna
 
30.09.2019 Košice, vystúpenie na mimoriadnom ČEKY POINTe pre SjF Technickej univerzity v Košiciach, Aula Maxima, 19:00

Program:
E. Suchoň : Aká si mi krásna
Ola Gjeilo : Northern Lights

3.10.2019 Košice, vystúpenie pri príležitosti inaugurácie rektora Technickej univerzity v Košiciach, Aula Maxima
 
Program:
Zdeněk Lukáš: Missa brevis, časť Gloria.
Ivan Hrušovský: Ej, hrateže mi, hrajte
 
20.12.2019 Košice, Vianočný koncert, Dom umenia, Moyzesova 66, Košice 19:00

Štátna filharmónia Košice
Martin Leginus, dirigent
Michaela Špačková, fagot
Adriana Kohútková, soprán
Alena Kropáčková, mezzosoprán
Ľudovít Ludha, tenor
Peter Mikuláš, bas
Collegium Technicum
Tatiana Švajková, zbormajter

Program:
Francesco Onofrio Manfredini: Concerto grosso C dur, op. 3 č. 12 “Pastorale il santissimo natale”            
Antonio Vivaldi: Koncert g mol pre fagot a orchester, RV 496 “per Marchese de' Morzin”           
Gaetano Donizetti: Messa di Gloria e Credo
 
 
© 2024 Collegium Technicum, TUKE