Koncertná sezóna 2018-2019

4. október 2018 Košice
Benefičný koncert - Slovenská myelómová spoločnosť, Evanjelický kostol, Mlynská 23 Košice 

Program:
Ivan Hrušovský: Gloria z Missa pro iuventute (venované Collegium Technicum)
Miklos Csemiczky: Pater Noster
Piotr Iljič Čajkovskij: Dostojno jest
Zdeněk Lukáš: Hostias 


21.11.2018  Prešov
Slovensko spievaj - Deň akademického zborového spevu, PKO Prešov Čierny orol

Program:
Ivan Hrušovský: Gloria z Missa pro iuventute
Miklos Csemiczky: Pater Noster
Piotr Iljič Čajkovskij: Dostojno jest
Zdeněk Lukáš: Hostias
Elvis Presley: Can´t help falling in love (arr. F Dungan)
Ján Valach: Tancuj, tancuj  


29. november 2018  Košice
Norbert Bodnár: Tartuffe (premiéra) koncertné uvedenie

Program:
B. Bartók: Dva obrazy, op. 10
J. Haydn: Symfónia č. 83 g mol, Hob.I:83  "La Poule"
N. Bodnár : Tartuffe, operné scény (premiéra)
Účinkujú: Štátna filharmónia Košice, dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ
Michaela VÁRADY (soprán), Andrea NEMCOVÁ (mezzosoprán), Maksym KUTSENKO (tenor), Marián LUKÁČ (tenor), Marek GURBAĽ (barytón), Martin GURBAĽ (bas)
COLLEGIUM TECHNICUM, zbormajsterka: Tatiana Švajková 


20. december 2018  Košice
Vianočný koncert 2018, ŠFK


13. jún 2019 Košice

36. výročný koncert Collegium Technicum, Aula Maxima Technickej univerzity v Košiciach

Program:
Juraj Filas: Veni Sancto Spiritus
Miklós Csemiszky: Pater noster
Ivan Hrušovský: Gloria
P. I. Čajkovskij: Dostojno jest
Ivan Hrušovský: Rytmus
Ola Gjeilo:  Northern Lights
Jurij Falik: Neznakomka
Zdeněk Lukáš: Za naším huménkem, Tolita toten
Pavol Procházka: Dve ľúbostné piesne
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska (sólo: Peter Nagy)
Feodosij Rubcov: Veniki, veniki
Fredie Mercury: Bohemian Rhapsody (arr: Ned Brenner, klavírna spolupráca: Daniel Motyka, sólo: Zoltán Bartko)

© 2024 Collegium Technicum, TUKE