Koncertná sezóna 2017-2018

20. október 2017 Spišská Nová Ves
Carl Orff: Carmina Burana 


5. máj 2018 Košice
Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca 

Program:
I. Hrušovský : Gloria (Missapri iuventute)
J. Hatrík : V domu otca mojevo
Z. Lukáš : Angelum pacis Michael
V. Stepurko : Divo Divneje
I. Hrušovský : Jaka naša sobotočka 
I. Hrušovský : Ó, láska , láska 


20. máj 2018 Budapešť
Koncert V4  


25. máj 2018 Košice
Vystúpenie v Dóme Sv. Alžbety, pre Medzinárodný Legatfest v Košiciach, Európsky vinársky rytiersky stav 


14. jún 2018 Košice, Aula Maxima
35. Výročný koncert Collegium Technicum
 
Program:
Z. Lukáš: Hostias (z Requiem) Angelum pacis Michael,  Hostias
M. Czemiczky: Pater Noster
I. Hrušovský: Gloria (z Missa pro iuventute)
P.I. Čajkovskij: Dostojno jest
J. Hatrík: V domu Otca mojevo
N. Bodnár: Ubi amici (z cyklu Fiat lux)
Z. Lukáš: Angelum pacis Michael
V. Stepurko: Divo Divneje
J. Falik: Neznakomka
Z. Lukáš: Za našin huménkem
J.  Valach: Tancuj, tancuj
I. Hrušovský: Ej, hrajte, že mi hrajte,  Išieu Macek,  Ó, láska, láska,  Jaka naša sobotočka
Elvis Presley: Can't Help Falling in Love ar. R. Jansson
© 2024 Collegium Technicum, TUKE