Koncertná sezóna 2016-2017

19. december 2016 
2. Vianočný koncert, Dom umenia, Košice

Program: 
C. Ph. E. Bach: Koncert pre flautu  a sláčiky d mol
P. Mascagni: Messa di gloria in fa maggiore
Štátna filharmónia Košice, dirigent: Maroš POTOKÁR
Iris MAASS (flauta), Michal LEHOTSKÝ (tenor), Boris PRÝGL (tenor)
Collegium technicum, zbormajsterka: Tatiana Švajková


24. máj 2017 Košice
Záverečný koncert Košickej hudobnej jari v ŠFK

Program:
G. Puccini: Le Villy
Štátna filharmónia Košice
Zbory: Collegium Technicum,  Nostro Canto

© 2024 Collegium Technicum, TUKE