Koncertná sezóna 2015-2016

22. september 2015 Kežmarok
Evanjelický drevený artikulárny kostol, 17:30 hod.

Program:
Norbert Bodnár: Fiat lux (Ad sidera, Ubi amici)
Zdeněk Lukáš: Requiem (Lacrymosa, Hostias)
Miklós Csemiczky: Pater noster
Zdeněk Lukáš: Missa brevis (Kyrie, Gloria)
Ivan Hrušovský: Triptych (Tropar, Pochvala)
Petr Eben: Láska a smrt (Stálá láska)
Zdeněk Lukáš: Tolita, toten
Arr. Vojtech Adamec: Slovensko moje
Ján Cikker: Za horami, za dolami
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska,
Ivan Hrušovský: Ej, hrajte že mi, hrajte 


16. október 2015 Košice
Otvárací koncert Celoštátnej súťaže speváckych zborov dospelých

Program:
Norbert Bodnár: Ubi amici (cyklus Fiat lux)
Miklós Csemiczky: Pater noster
Zdeněk Lukáš: Lacrymosa, Hostias (Requiem)
Ivan Hrušovský: Tropar, Pochvala (cyklus Triptych)
Peter Eben: Stálá láska, Bezpečnost (cyklus Láska a smrt)
Jurij Falik: Neznakomka
Zdeněk Lukáš: Tolita, to ten
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska
Ivan Hrušovský: Ej, hrajte že mi, hrajte
Ján Valach: Tancuj, tancuj 


21. december 2015 Košice 
Vianočný koncert

Program:
W.A.Mozart : "Dominicus Messe" C Dur, KV 66 ( premiéra v Košiciach! )
Štátna filharmónia Košice , dirigent : Zbyněk Müller
Sólisti: Albert HRUBOVČÁK (pozauna), Michaela KUŠTEKOVÁ (soprán), Alena KROPÁČKOVÁ (alt), Dušan ŠIMO (tenor), Marek GURBAĽ (bas) 


29. máj 2016 Košice
Koncertné vystúpenie pre kongres Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

Program:
Queen medley
Viktor Stepurko: Divo Divneje 
Benny Andersson & Björn Ulvaeus: ABBA Cappella, arr. Roine Jansson 


14. jún 2016 Košice
33. výročný koncert Collegium Technicum 

Program:
NorbertBodnár: Ubi amici z cyklu Fiat lux
Miklos Csemiczky: Pater Noster
Mirko Krajči: Ave Maria
Zdeněk Lukáš: Magna est vis veritatis
Viktor Stepurko: Divo Divneje
Eugen Suchoň: Povej Vetrík, sólo Lucia Marinčáková
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska, sólo Peter Nagy
Ivan Hrušovský: Išeu Macek
Ján Valach: Tancu, tancuj
Benny Andersson & Björn Ulvaeus: ABBA Cappella, arr. Roine Jansson

© 2024 Collegium Technicum, TUKE