Koncertná sezóna 2014-2015

20. november 2014, Košice, Dom umenia, Štátna filharmónia Košice
Koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia

Program:
Antonín Dvořák: TE DEUM
Štátna filharmónia Košice, dirigent: Zbyněk MÜLER
Sólisti: Alžběta POLÁČKOVÁ (S), Gustáv BLÁČEK (B)
Zbory: Collegium Technicum, Pěvecký sbor Masarykovy university Brno 


15. december 2014, Košice Dom umenia, Štátna filharónia Košice
predvianočný koncert

Program:
Vianočné koledy v úprave A. Harvana
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 21 C Dur, K467 (3.časť)
Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Pastoralis "Alma nox"
Štátna filharmónia Košice, dirigent: Marek ŠTRYNCL
Martin CHUDADA, klavír
Collegium Technicum, Košice, zbormajster: Tatiana ŠVAJKOVÁ
Sólisti opery ŠD Košice 


31. január 2015 Vysoké Tatry, Hrebienok
TATRY ICE MASTER 2015 na Hrebienku vo Vysokých Tatrách

Program:
Výber z Queen of Philharmonics (hudba a texty Queen and Queen, arr. Miloslav Mino Mojžiš) 


22. - 25. máj 2015 Budapešť, BUDAPEST INTERNATIONAL CHORAL CELEBRATION
Hlavný koncert 24.5.2015, Orff: Carmina Burana  


11. jún 2015, Košice
32. výročný koncert CT

© 2024 Collegium Technicum, TUKE