Koncertná sezóna 2013-2014

11. október 2013 Košice, Štátne divadlo Košice
Vystúpenie pri príležitosti udelenia Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja

Program:
Zdeněk Lukáš:  Za našim  huménkem
Zdeněk Lukáš:  Tolita toten
Ján Ciker:  Za horami, za dolami
Ján Valach:  Tancuj, tancuj
Ivan Hrušovský: Ó láska, láska
Ivan Hrušovský: Jaka naša sobotočka


6. november 2013 Prešov
a capella koncert

Program:
Norbert Bodnár: Fiat lux (Ad sidera,Multa non quia, Breve enim tempus, Ubi amici , Sólo : Ľudmila Veľasová)
Zdeněk Lukáš:  Requiem aeternam( Lacrymosa , Hostias, Agnus Dei)
Ivan Hrušovský: Triptych (Tropar, Proglas, Pochval)
Juraj Hatrík:  V domu Otca Mojevo
Petr Eben:  Láska a smrt(Pod zeleným dubem, Stála láska, Bezpečnost, Sólo : Pavol Fai)
Zdeněk Lukáš:  Čtyři lidové písně z Čech a Moravy (Za našim huménkem, Tolita toten)ň
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska, Sólo : Peter Nagy
Ivan Hrušovský:  Jaka naša sobotočka 


20. november 2013  Spišská Nová Ves
acapella koncert

Program:
Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Norbert Bodnár, Juraj Hatrík, Ivan Hrušovský 


19. december 2013 Košice, Dom umenia
Vianočný koncert

Program:
Samuel Barber: Chorálové prelúdium, op. 37
Johann Christian Bach: Koncert pre violončelo a orchester c mol
Jan Václav Kopřiva: Missa Pastoralis in D (pre soprán, alt, tenor, bas, zbor, organ a orchester)
Jan Václav Kopřiva: Offertorium ex D „Vox Clamantis in Deserto“ (pre soprán, zbor, organ a orchester)
Účinkujú:
Štátna filharmónia Košice, dirigent: Marián Vach
sólisti: Boris Bohó (violončelo), Lucia Knoteková (soprán), Gabriela Hübnerová (mezzosoprán), Dušan Šimo (tenor)
Zbor Collegium technicum, zbormajster: Tatiana Švajková 


10. jún 2014, Košice, Historická radnica, Hlavná 59
31. výročný koncert Collegium Technicum

Program:
N. Bodnár: Fiat lux (Ad sidera, Multa non quia, Breve enim tempus, Ubi amici)
J. Hatrík: V domu Otca mojevo
I. Hrušovský: Triptych (Tropar, Proglas, Pochvala)
A. Pärt: Magnificat
P. Eben: Bezpečnost (Láska a smrt)
I. Hrušovský: O,láska, láska. Ej, hrajte že mi hrajte
J. Valach: Tancuj, tancuj

© 2024 Collegium Technicum, TUKE