Koncertná sezóna 2012-2013

20. október 2012 Banská Bystrica
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka zborového spevu dospelých 


07. november 2012 Levoča
Koncert na 9. Medzinárodnej konferencii HF TU „Local Mechanical Properties“ 

Program:
Rossini: O Salutaris hostia 
Bruckner: Christus factus est
Lukáš: Requiem (Hostias, Lacrymosa, Agnus Dei)
Hrušovský: Missa pro iuventute (Gloria)
Čajkovskij: Dostojno est
Hrušovský: Triptych (Tropar, Pochvala)
Hatrík: V domu Otca moevo
Czemicky: Pater Noster
Kostiainen: Jaakobin isot pojat 


10. december 2012 Košice
2. Predvianočný koncert

Program:
F. Schubert: Omša č. 4 C dur, D 452
F. Schubert: Offertorium, D 963
Účinkujúci: Štátna filharmónia Košice, dirigent: Zbyněk MÜLLER (+hoboj)
Michaela ŠRŮMOVÁ (soprán), Petra Noskaiová (alt), Jaroslav Březina (tenor), Marek Gurbaľ (bas)


23. apríl 2013  Košice
Česká a slovenská súčasná tvorba, a capella koncert v rámci KHJ

© 2024 Collegium Technicum, TUKE