Koncertná sezóna 2011-2012

 24. november 2011 Košice
Koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia

Program:
FRANZ SCHUBERT: Symfónia č. 8 h mol, D 759 "Nedokončená"
CHARLES GOUNOD: Messe Solennelle De Sainte Cécile
Účinkujú: Štátna filharmónia Košice, dirigent: Stanislav VAVŘÍNEK (CZ)
Zbory: RSU zbor RIGA (zbormajster: Evita TARANDA), COLLEGIUM TECHNICUM (zbormajster: Tatiana KANIŠÁKOVÁ-ŠVAJKOVÁ)
Sólisti: Anna KARASIŃSKA (soprán), Michal LEHOTSKÝ (tenor), Martin GURBAĽ (bas) 


19. a 20. december 2011, Košice
Vianočné koncerty

Program:
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV: Štedrý deň, suita
CARL DITTERS VON DITTERSDORF: Koncert pre harfu a orchester A dur
JOSEPH HAYDN: Missa Sancti Bernardi de Offida in B dur, Hob. XXII:10, „Heiligmesse“
Účinkujú: Štátna filharmónia Košice, dirigent: Gergely MÉNESI (HU)
COLLEGIUM TECHNICUM, zbormajster: Tatiana KANIŠÁKOVÁ-ŠVAJKOVÁ
Sólisti: Ivana BOGGEROVÁ (harfa), Lucia KNOTEKOVÁ (soprán), Magdalena IDZIK (alt), Igor STROIN (tenor), Marián LUKÁČ (barytón) 


16. máj 2012  Košice
Koncert pre lekársku konferenciu UPJŠ Košice, Kostol Najsvätejšej Trojice - Premonštráti


23. máj 2012  Košice
vystúpenie pri príležitosti 60. výročia založenia Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Aula Maxima


23. máj 2012  Košice
Koncert pre účastníkov Medzinárodnej konferencie k 35. výročiu založenia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, Kostol Najsvätejšej Trojice - Premonštráti


30. máj 2012 Ljublana (Slovinsko)
St. Jacob’s Church

31. máj 2012 Postojna (Slovinsko)


7. jún 2012  Košice
vystúpenie pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty FBERG, Aula maxima


20. jún 2012  Košice
29. výročný koncert Collegium Technicum, Historická radnica, Hlavná 59

© 2024 Collegium Technicum, TUKE