Koncertná sezóna 2009-2010

25. september 2009 Bardejov
a capella koncert v rámci Bardejovskej hudobnej  jesene 2009 (otvárací koncert) a XXIII. Hildebrandových bardejovských gastroentrologických dní, Bazilika sv. Egídia  


9. november 2009 Košice
ARS  NOVA Cassoviae – festival súčasného umenia
a cappella koncert v Seminárnom kostole, 19:00 


19. november 2009 Košice
20. Festival sakrálneho umenia, Štátna filharmónia Košice, 19:00 

Program:
Antonín Dvořák: Stabat Mater
Zbory: Chor Akademicki Universytetu Warszawskiego, Collegium Technicum
Sólisti: Maria Haan (soprán), Terézia Kruzliaková-Babjaková (alt), Michal Lehotský (tenor), Peter Mikuláš (bas)
Dirigent: Zbynek Müller (CZ) 


21. a 22. december 2009 Košice
Vianočné koncerty 2009, Štátna filharmónia Košice, 19:00

Program:
Joseph Haydn: Paukenmesse C-dur
Dirigent: Zbynek Müller (CZ)


 18. marec 2010 Košice
Vystúpenie v rámci promócie Dr.h.c. prezidenta U.S.Steel  (George F. Babcoke)  


24. apríl 2010 Varšava (Poľsko)
Antonín Dvořák: Stabat Mater, Kosciol pw. Wszystkich Swietych, pl. Grzybowski 3/5, Varšava
Sólisti: Iwona Hossa - soprán, Malgorzata Panko - alt, Rafal Bartminski - tenor, Daniel Borowski - bas
Orchester: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Zbory: Collegium Technicum, Chor Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
Dirigent: Irina Bogdanovich 


12. máj 2010 Košice
Koncert na IX. Zjazde Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Aula Lekárskej fakulty UPJŠ Košice 


9. jún 2010 Košice
27. výročný koncert Collegium Technicum
Dirigentka : Tatiana Kanišáková
Historická sála Starej radnice, Hlavná 59, 19:00

 

© 2024 Collegium Technicum, TUKE