Koncertná sezóna 2005-2006

Zahájenie akademického roka na Technickej univerzite v Košiciach
29.9.2005

Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca
Adamec, Podprocký: Slovensko moje, Čajkovský: Chvalite gospoda, Tučapský: Lauda anima mea, Lukáš: Requiem (Dies irae, Lacrymosa)
8.10.2005

Koncert s orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici
Dvořák, A.: Omša D - dur, op. 86
P. Nôtová, D. Hamarová, O. Klein, I. Lacko. Dirigent: Rastislav Štúr
27.10.2005

Koncert na záver Festivalu sakrálnej hudby 2005
Ludwig van Beethoven : Messe C-dur, op.86 - premiéra v Košiciach
Katarína Šilhaviková, Terézia Babjaková-Kružliaková, Michal Hýrošš, Marián Lukáč
Dirigent : Jerzy Swoboda (PL)
24.11.2005

© 2024 Collegium Technicum, TUKE